Tường lửa Firewall

Tường lửa (Firewall) là một hệ thống an ninh mạng, có thể dựa trên phần cứng hoặc phần mềm, sử dụng các quy tắc để kiểm soát traffic vào, ra khỏi hệ thống. Tường lửa hoạt động như một rào chắn giữa mạng an toàn và mạng không an toàn. Nó kiểm soát các truy cập đến nguồn lực của mạng thông qua một mô hình kiểm soát chủ động. Nghĩa là, chỉ những traffic phù hợp với chính sách được định nghĩa trong tường lửa mới được truy cập vào mạng, mọi traffic khác đều bị từ chối.

1. Phần cứng tường lửa

Phần cứng tường lửa thường là một máy chủ đơn giản có thể hoạt động như một router lọc lưu lượng truy cập và chạy phần mềm tường lửa. Những thiết bị này được đặt ở trong mạng công ty, giữa router và điểm kết nối của nhà cung cấp dịch vụ Internet. Một doanh nghiệp có thể triển khai hàng chục tường lửa vật lý trong một trung tâm dữ liệu. Người dùng cần xác định dung lượng thông qua mà họ cần tường lửa hỗ trợ dựa trên kích thước cơ sở người dùng và tốc độ kết nối Internet.

2. Phần mềm tường lửa

Thông thường người dùng cuối triển khai nhiều điểm cuối phần cứng tường lửa và hệ thống phần mềm tường lửa trung tâm để quản lý việc triển khai. Hệ thống trung tâm này là nơi các chính sách và tính năng được cấu hình, nơi có thể thực hiện phân tích và phản hồi lại các mối đe dọa.

3. Tác dụng của tường lửa

Tường lửa ngăn chặn các truy cập trái phép vào mạng riêng. Nó hoạt động như người gác cửa, kiểm tra tất cả dữ liệu đi vào hoặc đi ra từ mạng riêng. Khi phát hiện có bất kỳ sự truy cập trái phép nào thì nó sẽ ngăn chặn, không cho traffic đó tiếp cận đến mạng riêng.

Tường lửa giúp chặn được các cuộc tấn công mạng.

Firewall hoạt động như chốt chặn kiểm tra an ninh. Bằng cách lọc thông tin kết nối qua internet vào mạng hay máy tính cá nhân.

Dễ dàng kiểm soát các kết nối vào website hoặc hạn chế một số kết nối từ người dùng mà doanh nghiệp không mong muốn.

Người dùng có thể tùy chỉnh tường lửa theo nhu cầu sử dụng. Bằng cách thiết lập các chính sách bảo mật phù hợp.

4. Chức năng và nhiệm vụ của Tường lửa

Chức năng chính của Tường Lửa ( Firewall)  là kiểm soát luồng thông tin giữa môi trường intranet và internet. Cụ thể các chức năng như sau:

  • Cho phép hoăc cấm các dịch vụ truy cập ra ngoài.
  • Cho phép hoặc cấm các dịch vụ từ ngoài truy cập vào trong.
  • Theo dõi luồng dữ liệu giữa môi trường intranet và internet .
  • Kiểm soát địa chỉ truy cập, cấm hoăc cho phép địa chỉ được truy nhập.
  • Kiểm soát người dùng và việc truy cập của người dùng.
  • Kiềm soát nội dung thông tin, gói tin lưu chuyển trên hệ thống mạng.
  • Lọc các gói tin dựa vào địa chỉ nguồn, địa chỉ đích và số cổng ( port), giao thức.
  • Có thể sử dụng để ghi lại tất cả các sự cố gắng truy nhập vào mạng và báo cáo cho người quản tri.

Nhiệm vụ của Firewall:

Bảo vệ thông tin : bảo vệ các dữ liệu quan trọng trong hệ thống mạng nội bộ, tài nguyên hệ thống. Giúp cho doanh nghiệp, tổ chức an toàn thông tin .

Phòng thủ các cuôc tấn công: Ngoài việc bảo vệ các thông tin từ bên trong hệ thống, Firewall còn có thể chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài.

.