Triển khai dịch vụ IIS trên Windows Server 2019

Ở bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách triển khai dịch vụ IIS trên Windows server 2019.

Mô hình và quy hoạch IP

Imgur

Cài đặt dịch vụ web

Add role cho server IIS theo các bước sau:

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Imgur

Đã cài đặt xong dịch vụ IIS, vào phần quản lý IIS:

Imgur

Đứng trên client, truy cập thử để xem dịch vụ IIS đã hoạt động hay chưa. Kết quả như hình dưới nghĩa là đã hoạt động.

Imgur

Stop website default đi và thêm 1 website mới vào. Đặt web mới ở location tùy ý. Tạo một file index.html với nội dung tùy ý trong thư mục chứa web site để kiểm tra.

Thực hiện trên DNS01, tạo bản ghi A và bản ghi PTR.

Imgur

Đợi các bản ghi cập nhật và kiểm tra lại trên Client:

Imgur

Kết luận

Như vậy chúng ta đã triển khai xong dịch vụ IIS trên Windows server.

Chúc các bạn thực hiện thành công.

.