Triển khai dịch vụ FTP trên Windows server 2019

Ở bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt dịch vụ FTP trên Windows server 2019

Mô hình và IP planning

Imgur

Dịch vụ FPT sẽ cài đặt trên server Web01 (đã cài đặt sẵn IIS trước đó)

Cài đặt

Thêm Role cho Web01.

Tìm phần FPT trong mục IIS và tick chọn

Imgur

Imgur

Cấu hình

Tạo một FTP site. Vào phần quản lý IIS.

Imgur

Thêm một FTP site

Imgur

Đặt đường dẫn tùy ý và click Next

Imgur

Ở đây tội chọn option no SSL

Imgur

Cho các user anonymous quyền đọc file được chia sẻ. Nếu muốn kiểm soát truy cập kỹ hơn thì chọn Basic. Tạo group và user có quyền truy cập FPT.

Imgur

Đã tạo xong FTP site

Imgur

Kiểm tra

Đặt các file cần chia sẻ ở thư mục đã cấu hình trước đó

Imgur

Trên máy client 70.225 truy cập vào fpt site sẽ thấy các file được chia sẻ

Imgur

Client có quyền copy file này để sử dụng. Không có quyền sửa, xóa file được chia sẻ.

Imgur

Kết luận

Như vậy tôi đã hướng dân các bạn triển khai dịch vụ FTP trên Windows server 2019. Chúc các bạn thành công.

.