Triển khai Active Directory Domain Service trên Windows server 2019 – Part 2

Tiếp tục bài viết trước, ở bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện cấu hình domain controller sau khi cài đặt xong.

Thực hiện

Mô hình và IP planning

Imgur

Tôi đã có 1 domain controller được cài đặt từ trước. Hostname DC1 có IP 172.16.70.223

Tôi đã cài đặt HĐH Windows server 2019 lên server thứ 2. Hostname DC2 có IP 172.16.70.224

IP của server DC2 cấu hình như sau:

Imgur

Phần DNS, nhập IP của DC1.

Ping thử vào domain. Nếu thấy kết quả trả lại thì đã cấu hình IP OK

Imgur

Bây giờ tôi sẽ cài đặt dịch vụ AD DS cho server DC2.

Các bước cài đặt, xem lại bài 2

Thực hiện tới bước Promote this server to a domain controller

Imgur

Click Change

Imgur

Nhập tài khoản quản trị viên domain controllerImgur

Click Next

Imgur

Nhập pass và click Next

Imgur

Click Next

Imgur

Chọn replicate from DC1 rồi click Next

Imgur

Không thay đổi đường dẫn nào. Click Next

Imgur

Review lại các mục đã chọ. Click Next

Imgur

Click Install

Imgur

Sau khi cài đặt xong. Server sẽ tự reboot

Kiểm tra

Đăng nhập bằng tài khoản quản trị domain và bắt đầu kiểm tra.

Kiểm tra ở phần Active Directory Users and Computers -> domain dungdb.local -> Domain Controllers sẽ thấy 2 server là DC1 và DC2

Imgur

Cấu hình lại DNS của 2 server như sau:

Trên DC1:

Imgur

Trên DC2:

Imgur

Trên DC2, vào phần AD Sites and Services

Imgur

Check replication topology của NTDS settings DC2 như hình dưới

Imgur

Replicate now

Imgur

Chọn Properties

Imgur

Ta sẽ thấy có 2 kết nối. Replicate from DC1 và replicate to DC1

Imgur

Làm tương tự đối với NTDS settings của DC1. Kết quả như sau.

Imgur

Như vậy các settings của DC1 và DC2 đã được đồng bộ với nhau.

Bây giờ ta sẽ thử tạo 1 GPO test trên DC2, để xem GPO đó có đc cập nhật sang DC1 hay không.

Tạo GPO test trên DC2:

Imgur

Kiểm tra lại trên DC1:

Imgur

Kết quả thành công.

Thực hiện tương tự tạo GPO test 2 trên DC1 và kiểm tra lại trên DC2.

Kết luận

Như vậy tôi đã hướng dẫn xong cách cài đặt và cấu hình DC trên Windows server 2019. Chúc các bạn thành công.

.