Tin Tức

Giới thiệu dịch vụ kênh truyền Metronet

Định nghĩa dịch vụ Metronet MetroNET (Metropolitan Area Network) là dịch vụ của mạng đô thị băng rộng với đường truyền tốc độ siêu cao, sử dụng đường truyền cáp quang kéo trực tiếp tới địa chỉ của khách hàng và có khả năng cung cấp nhiều loại dịch vụ giá trị gia tăng cùng…

Triển khai Active Directory Domain Service trên Windows server 2019 – Part 1

Chuẩn bị Mô hình và IP planning Cài đặt máy ảo Windows server 2019 standard GUI Cấu hình IP tĩnh Update server Cấu hình: 8GB RAM 50GB disk 4 core IP: 172.16.70.223 Cài đặt AD Thực hiện theo các bước Thêm vai trò và tính năng cho server Click Next Chọn loại cài đặt Roled-base……

.