Tìm hiểu về Router Mikrotik (Phần 2)

1. So sánh các dòng thiết bị mikrotik

Việc tìm kiếm thông tin thiết bị mikrotik và về giá thành sản phẩm của mỗi loại rất dễ có thể tìm được trên trang chủ https://mikrotik.com/products, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận được với sản phẩm. Hơn nữa hãng có rất nhiều nhà phân phối trên toàn bộ thế giới. Dưới đây là bảng so sánh giữa các dòng thiết bị mikrotik

Từ bảng thống kê người dùng hoàn toàn có thể so sánh cân đối về số cổng kết nối, dung lượng ram, số core cpu cần thiết, đặc biệt là giá thành giữa các dòng sản phẩm mikrotik và tìm ra sản phẩm phù hợp cho công ty, doanh nghiệp ….. của mình.

2. Một vài mô hình thực tế triển khai sử dụng router mikrotik

­Kết nối switch layer 2 cisco, mikrotik đóng vai trò làm gateway, cân bằng tải, route, nat, dhcp, chịu tải cho toàn bộ hệ thống

Kết nối với switch cisco layer 3

.