Tag Archives: wifi open

Hướng dẫn cấu hình sử dụng wifi open mesh-cloudtrax

Hướng dẫn cấu hình SETUP wifi open mesh-cloudtrax: Open-Mesh là thiết bị Wi-Fi Access Point được quản lý, cấu hình và giám sát thông qua Cloud Server quản lý đám mây (Server có thể được truy cập từ bất kỳ nơi nào có Internet). Từ đây người quản trị có thể tạo một tài khoản dùng…

.