Tag Archives: wifi diện rộng

Mạng không dây(Access Point), Giải pháp mạng không dây

Access Point là gì? Tìm hiểu tổng quan về thiết bị Access Point. Access point là gì? Chức năng của access point. Access point (AP) là một thiết bị tạo ra một mạng không dây cục bộ, hoặc WLAN, thường trong một văn phòng hoặc tòa nhà lớn. Một điểm truy cập access point là…

.