Tag Archives: Wi-Fi 2.4GHz

Sự Khác Biệt Giữa Wi-Fi 2.4GHz và Wi-FI 5GHz (Phần 2)

Có lẽ bạn đã từng thấy từ “5G” hoặc “5 GHz” ở cuối tên mạng Wi-Fi khi cài đặt một router hoặc bộ mở rộng sóng, hoặc khi kết nối đến một mạng Wi-Fi gần bạn. Không chỉ vậy, bạn còn có thể dễ dàng thấy cụm từ “Wi-Fi 5 GHz” hoặc “Wi-Fi 2.4 GHz”…

.