Tag Archives: WAN MikroTik

Định tuyến theo WAN MikroTik

Với router MikroTik, ta có thể định tuyến các dịch vụ, trang web,… theo các đường WAN tùy ý, cho dù các đường WAN có được cấu hình cân bằng tải hay không. Phần định tuyến trong MikroTik sẽ bao gồm 2 bước: thêm rule trong mangle và thêm route trong bảng route. Tuy có…

.