Tag Archives: #vpn_layer2

Giới thiệu dịch vụ kênh truyền Metronet

Định nghĩa dịch vụ Metronet MetroNET (Metropolitan Area Network) là dịch vụ của mạng đô thị băng rộng với đường truyền tốc độ siêu cao, sử dụng đường truyền cáp quang kéo trực tiếp tới địa chỉ của khách hàng và có khả năng cung cấp nhiều loại dịch vụ giá trị gia tăng cùng…

.