Tag Archives: ứng dụng của port

Port là gì và ứng dụng của port trong hệ thống mạng

Đối với hệ thống mạng việc tuyền tải, truy cập và kết nối đều thông qua các giao thức mạng và các giao thức gắn liền với thông số port kết nối. Vậy thì Port nghĩa là gì và nó dùng để làm gì, giúp được gì cho bạn thì hãy cùng tìm hiểu trong…

.