Tag Archives: trình duyệt nhẹ

Top 5 trình duyệt nhẹ cho Windows 10

Trình duyệt web là một thế giới khá rộng lớn và phong phú, phức tạp có, đơn giản có – tùy theo nhu cầu sử dụng thực tể của người dùng. Tuy nhiên, thế nào là một trình duyệt nhẹ? Không đi sâu vào khía cạnh kỹ thuật, một trình duyệt nhẹ nghĩa là nó…

.