Tag Archives: TP-Link

Cách đăng nhập trang quản lý Wireless Access Point của TP-Link

Trang quản lý dựa trên web là một web server nội bộ được tích hợp sẵn không yêu cầu truy cập Internet. Tuy nhiên, nó yêu cầu thiết bị của bạn phải được kết nối với thiết bị TP-Link. Kết nối này có thể có dây hoặc không dây. Lưu ý: Phiên bản thấp của trình duyệt…

.