Tag Archives: tổng đài VOIP

Khách hàng nào nên sử dụng tổng đài VOIP?

Nhiều khách hàng thường thắc mắc mình có thể đăng ký sử dụng tổng đài VOIP hay không? Mình có thuộc diện đối tượng bị hạn chế hay không? 1. Có hạn chế đối tượng sử dụng tổng đài VOIP không? Trên thị trường hiện nay có vô số công ty hoạt động trong nhiều…

.