Tag Archives: tốc độ modem

Sự khác biệt giữa tốc độ cổng và tốc độ modem

Tốc độ modem của router là tốc độ nó giao tiếp với modem, trong khi tốc độ cổng là tốc độ router giao tiếp với các client trên mạng cục bộ. Cả hai tốc độ đều có thể hoạt động như những yếu tố hạn chế hiệu suất, có khả năng làm chậm lưu lượng truy cập bên…

.