Tag Archives: thuê máy chủ là gì

Thuê máy chủ là gì? – Tại sao doanh nghiệp lại quan tâm tới thuê máy chủ?

Thuê máy chủ là gì? - Tại sao doanh nghiệp lại quan tâm tới thuê máy chủ?

Nếu bạn đang thực hiện một dự án trên mạng hoặc muốn xây dựng một trang web, việc thuê một máy chủ là điều vô cùng quan trọng. Máy chủ là một thiết bị lưu trữ dữ liệu trung tâm cho phép các máy tính kết nối với nhau thông qua internet hoặc mạng riêng….

.