Tag Archives: Thiết bị lưu trữ

Tìm hiểu thiết bị lưu trữ DAS, NAS và SAN

NAS, SAN và DAS có cùng mục đích: lưu trữ. Nhưng ý định ban đầu, con đường và kết quả là khác nhau. NAS là tên viết tắt của Network-Attached Storage. Nói một cách dễ hiểu, nó là một thiết bị đạt được mục đích lưu trữ thông qua mạng. Phải nói rằng SAN và NAS quá…

Giải pháp lưu trữ

Tổng quan về công nghệ lưu trữ Với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay và sự phát triển về Big Data, một nhu cầu xuất hiện là việc bảo quản, lưu trữ dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả. Vì lý do đó các công nghệ giải pháp lưu…

.