Tag Archives: tầng data link

Tầng Data Link – Khái niệm và các chức năng cơ bản

Tầng Data Link - Khái niệm và Các Chức Năng Cơ Bản

Tầng Data Link là một trong những tầng trong mô hình OSI (Open System Interconnection) hay còn được gọi là mô hình 7 lớp. Tầng này có nhiệm vụ quản lý truyền dữ liệu giữa các thiết bị trong mạng, đảm bảo tính toàn vẹn và đúng thứ tự của dữ liệu. 1. Các Chức…

.