Tag Archives: STATIC IP Modem Draytek

Hướng dẫn cấu hình STATIC IP Router Draytek 2912, 2925

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH STATIC IP ROUTER DRAYTEK 2912, 2925 Việc cấu hình đường truyền internet hiện nay của các nhà mạng hiện nay chủ yếu cấu hình qua giao thức PPPoE. Tuy nhiên đối với một trường hợp đặc thù như sử dụng kênh truyền internet trực tiếp khách hàng sẽ được cấp phát…

.