Tag Archives: SSID

Bảo mật cho Wi-Fi tốt hơn với việc làm ẩn SSID

Mạng không dây kém an toàn hơn mạng có dây. Đó đơn giản là do bản chất chế độ giao tiếp dựa trên phát sóng. Vì vậy, bảo mật Wifi luôn là vấn đề quan trọng. Có một số cách để giảm thiểu xâm nhập mạng Wifi, và một trong những điều đầu tiên người dùng thường…

.