Tag Archives: So sánh tcp/ip và osi

So sánh tcp/ip và osi

So sánh tcp/ip và osi

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) và OSI (Open Systems Interconnection) là hai phương tiện truyền thông quan trọng trong mạng máy tính. Bài viết này sẽ so sánh TCP/IP và OSI để giúp bạn hiểu rõ hơn về hai giao thức này. 1. Giới thiệu về TCP/IP và OSI TCP/IP TCP/IP là một bộ giao…

.