Tag Archives: SAN

Tìm hiểu thiết bị lưu trữ DAS, NAS và SAN

NAS, SAN và DAS có cùng mục đích: lưu trữ. Nhưng ý định ban đầu, con đường và kết quả là khác nhau. NAS là tên viết tắt của Network-Attached Storage. Nói một cách dễ hiểu, nó là một thiết bị đạt được mục đích lưu trữ thông qua mạng. Phải nói rằng SAN và NAS quá…

.