Tag Archives: Rufus 3.13

Tiện ích tạo USB boot mã nguồn mở, miễn phí Rufus 3.13

Phần mềm miễn phí Phiên bản: 3.13 Ngày cập nhật: 19/12/2020 Nền tảng: Windows Pete Batard ban đầu ra mắt Rufus vào năm 2011 dưới dạng tiện ích ổ flash USB có khả năng boot DOS mã nguồn mở miễn phí, thay thế Windows HP USB Disk Storage Format Tool (HUDSFT). Một số bản cập…

.