Tag Archives: RouterOS MikroTik

Hướng dẫn backup cấu hình và update RouterOS MikroTik

Ngoài việc đảm bảo hệ thống, thiết bị mạng hoạt động ổn định, các quản trị viên mạng cần chuẩn bị các phương án backup, update thường xuyên nhằm dự phòng cho các trường hợp rủi ro. Với router MikroTik, ta có thể thực hiện các phương án này một cách dễ dàng qua cả…

.