Tag Archives: Router Mikroti

Hướng dẫn các cách kết nối tới Router Mikrotik

Dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn ba cách kết nối tới Router Mikroti 1. Kết nối bằng winbox thông qua ip Bạn có thể download winbox thông qua link http://www.mikrotik.com/download. Khi tải thành công double click vào biểu tượng winbox.exe phần mềm quản lý sẽ hiện ra Kết nối đến router mikrotik sử dụng…

.