Tag Archives: roaming

Roaming là gì và ứng dụng roaming trong mạng không dây

Roaming là gì? Roaming là một hoạt động di chuyển của một client từ một AP này đến AP khác mà vẫn giữ được kết nối. Giống như việc bạn sử dụng một thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính…không nối dây và có thể kết nối liên tục khi đang di chuyển…

.