Tag Archives: presentation layer là gì

Presentation Layer là gì? -Chức năng và ứng dụng Presentation Layer.

Presentation Layer là gì? -Chức năng và ứng dụng Presentation Layer.

Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về khái niệm “Presentation Layer” trong lĩnh vực công nghệ thông tin và vai trò của nó trong kiến trúc hệ thống. Dưới đây là một danh sách không theo thứ tự (unordered list) để tổ chức thông tin. 1. Khái niệm cơ bản Presentation Layer (lớp…

.