Tag Archives: phần mềm soạn thảo văn bản

Top phần mềm soạn thảo văn bản

1. Microsoft Office Microsoft Office là phần mềm soạn thảo văn bản, chỉnh sửa và tạo mới. Những tiện ích tích hợp trong ứng dụng bao gồm kích thước chữ, văn bản, màu sắc chữ, font nền chữ,chèn cột bảng biểu, chèn watermark. Hầu hết ứng dụng này rất tiện cho việc báo cáo hiệu…

.