Tag Archives: Network Adapter

Cách xem chi tiết Network Adapter trong Windows 10

Nếu bạn là quản trị viên mạng hoặc người dùng nâng cao, bạn có thể có nhiều card mạng trong máy tính của mình. Tìm hiểu sâu về chi tiết thiết bị có thể là một việc khó khăn, nếu bạn muốn xem thông tin chi tiết về network adapter trên tất cả các card…

.