Tag Archives: nên thuê hay mua server

Nên mua hay thuê máy chủ để giúp tối ưu chi phí cho doanh nghiệp?

Dịch vụ thuê server

Máy chủ là một trong những yếu tố quan trọng nhất của hệ thống máy tính. Nó được sử dụng để lưu trữ và quản lý các dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân. Tuy nhiên, khi đứng trước quyết định nên thuê hay mua máy chủ, nhiều người vẫn…

.