Tag Archives: nat

NAT là gì và ứng dụng của NAT

Hiện nay đối với một số hệ thống mạng nội bộ cần truy cập dịch vụ server, phần mềm, camera,..từ xa thông qua IP tĩnh mà không có kết nối VPN thì thông thường sẽ sử dụng NAT. Vật NAT là gì và ứng dụng, đặc điểm, phân loại, các ưu điểm và nhược điểm…

Hướng dẫn cấu hình NAT router Mikrotik

NAT (Network Address Translation) là kỹ thuật cho phép một hay nhiều địa chỉ IP nội bộ được ánh xạ với một hay nhiều địa chỉ IP mạng ngoài. Các địa chỉ IP nội bộ có thể chạy các dịch vụ như web, mail hay đầu ghi lưu trữ camera,… hoặc chỉ đơn giản sử…

.