Tag Archives: mô hình osi có bao nhiêu lớp

Các tầng bên trong mô hình OSI có bao nhiêu lớp?

Các tầng bên trong mô hình OSI có bao nhiêu lớp?

Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) là một mô hình tham chiếu được sử dụng để mô tả cách các thiết bị đầu cuối của một hệ thống mạng giao tiếp với nhau. Mô hình OSI được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) vào những năm 1980 và được chia…

.