Tag Archives: Microsoft Office

Hướng dẫn cài đặt Microsoft Office 2016

Phiên bản Microsoft Office 2016 là phiên bản cải tiến nhiều tính năng lẫn giao diện so với các bản cũ như Office 2013, Office 2010, Office2007. Một trong những nâng cấp đặc biệt ở phiên bản này là đã hỗ trợ tiếng Việt và được cài đặt trực tuyến. các bạn có thể trải…

.