Tag Archives: máy tính không khởi động

Cách lưu dữ liệu từ máy tính không khởi động

Khắc phục sự cố máy tính không khởi động được thật khó chịu, nhưng nỗi hoảng sợ khi mất dữ liệu của bạn còn tồi tệ hơn nhiều. Nếu bạn không thể khởi động máy tính của mình và không có bản sao lưu, đừng lo lắng bạn có một vài lựa chọn. Luôn có…

.