Tag Archives: máy chủ proxy

Tìm hiểu về Proxy Server

Proxy Server là gì? Proxy Server (Máy chủ Proxy) là một máy chủ đóng vai trò trung gian kiểm soát hoạt động của người dùng với môi trường Internet. Các máy chủ Proxy cung cấp các chức năng, bảo mật cũng như riêng tư khác nhau phụ thuộc vào nhu cầu của bạn hoặc chính…

.