Tag Archives: Mạng cục bộ

Tìm hiểu mạng lan, các kiểu kết nối mạng lan

Mô hình mạng lan là các kiểu kết nối mạng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Bên trong từng mô hình có sự khác biệt nhất định về đặc điểm kết cấu và phương thức truyền dẫn mạng. Bằng việc tìm hiểu đặc điểm chi tiết các kiểu của mạng lan, bạn có thể đưa…

.