Tag Archives: Mạng cục bộ (LAN)

Mạng cục bộ (LAN) được sử dụng để làm gì?

Mạng cục bộ (LAN) kết nối phần cứng máy tính trong một khu vực cục bộ như văn phòng hoặc nhà riêng. Thông thường, mạng LAN sử dụng kết nối có dây để liên kết các máy tính với nhau và với nhiều thiết bị ngoại vi. Các thiết bị được kết nối với mạng…

.