Tag Archives: Lắp đặt hội nghị truyền hình

Hướng dẫn sử dụng thiết bị Hội nghị truyền hình

Hướng dẫn sử dụng thiết bị hội nghị truyền hình, thoại hội nghị video nhiều bên đồng thời qua SIP, IP, Skype,…. Thiết bị hội nghị truyền hình  làm được những gì Có thể nói đây là 1 thiết bị hội nghị video đầy đủ nhất đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng….

.