Tag Archives: Không gõ được tiếng việt

Cách sửa lỗi không gõ được tiếng Việt trên Chrome

3 cách sửa lỗi không gõ được tiếng Việt trên Chrome

Google Chrome là trình duyệt phổ biến, có lượng người sử dụng và yêu thích nhất hiện nay. Tốc độ tải trang nhanh, hỗ trợ cài đặt các tiện ích (extensions) để mở rộng tính năng, bảo mật tốt là những ưu điểm của Chrome. Tuy nhiên việc Chrome bị lỗi và không gõ được…

.