Tag Archives: khôi phục hệ thống

Cách kiểm tra driver và các chương bị ảnh hưởng khi khôi phục hệ thống

System Restore (Khôi phục hệ thống) là một trong những tính năng ít được biết đến hơn có trong tất cả các phiên bản gần đây của hệ điều hành Windows. Tính năng này, khi được bật (bị tắt theo mặc định trong Windows 10 vì một số lý do), cho phép bạn khôi phục cài…

.