Tag Archives: Khái niệm về RAID

RAID là gì? Khái niệm về RAID và các cấp độ RAID

RAID là viết tắt của Redundant Arrays of Inexpensive Disks, là hình thức ghép nhiều ổ đĩa cứng vật lý thành một hệ thống ổ đĩa cứng có chức gia tăng tốc độ đọc/ghi dữ liệu hoặc nhằm tăng thêm sự an toàn của dữ liệu chứa trên hệ thống đĩa hoặc kết hợp cả hai…

.