Tag Archives: kênh truyền FTTH

So sánh thuê dịch vụ VPN và sử dụng kênh truyền FTTH để triển khai kết nối mạng VPN

Hiện nay đối với doanh nghiệp mạng MPLS rất phổ biến và cần thiết để kết nối truyền dữ liệu đảm bảo an toàn bảo mật trên môi trường internet. Để triển khai kết nối mạng MPLS thì có thể bằng cách thuê các dịch vụ kênh truyền VPN của các ISP lớn như VNPT,…

.