Tag Archives: IPv6 là gì

IPv6 là gì? Tất cả những gì bạn cần biết về phiên bản mới của Internet Protocol

IPv6 là gì? IPv6 (Internet Protocol version 6) là một phiên bản mới, tiến bộ hơn của giao thức Internet Protocol được sử dụng để định danh và định vị các thiết bị trên mạng Internet. Được phát triển để thay thế cho phiên bản cũ hơn IPv4, IPv6 giải quyết những hạn chế và…

.