Tag Archives: IP Based

Cân bằng tải nhiều đường truyền Internet (IP Based)

Cân bằng tải nhiều đường truyền Internet (IP Based) 1.Cân bằng tải Cân bằng tải là phương pháp phân phối khối lượng tải trên nhiều máy tính hoặc một cụm máy tính để có thể sử dụng tối ưu các nguồn lực, tối đa hóa thông lượng, giảm thời gian đáp ứng và tránh tình…

.