Tag Archives: Hyper-V

Tổng quan về Hyper-V

Hyper-V là công nghệ ảo hóa thế hệ mới dựa trên nền tảng hypervisor của Microsoft. 1. Tổng quan Microsoft cung cấp Hyper-V thông qua 2 dạng: Hyper-V server: được xem là một native hypervisor, hay còn gọi là hypervisor loại I (hypervisor chạy trực tiếp trên phần cứng vật lý) Một thành phần của…

.