Tag Archives: Hướng dẫn xử lý khi máy tính bị treo

Hướng dẫn xử lý khi máy tính bị treo

Nếu máy tính của bạn chậm đến mức gần như thu thập thông tin hoặc hoàn toàn không phản hồi, thì đây là cách để xem liệu đó có phải là cách khắc phục dễ dàng hay điều gì đó cần chú ý hơn. Có vẻ như máy tính của bạn chỉ bị đóng băng…

.