Tag Archives: Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng UniFi Cloud Controller

Access point thường được cài đặt, cấu hình, quản lý thông qua các phần mềm controller. Với các sản phẩm access point UniFi đó là UniFi Controller. Phần mềm này có thể được cài đặt ngay tại mạng nội bộ, cài đặt trên các cloud server hoặc sử dụng Cloud Controller của hãng với các…

.