Tag Archives: Hướng dẫn cấu hình MIkrotuik

Hướng dẫn cấu hình Dynamic DNS cho router Mikrotik

DNS và DDNS DNS (Domain Name System), hệ thống phân giải tên miền là một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP public và tên miền trên Internet. DNS giúp cho việc chuyển đổi giữa tên miền mà chúng ta dễ ghi nhớ (Ví dụ www.viettelco.net) sang địa chỉ IP…

.