Tag Archives: html là viết tắt của

HTML là viết tắt của gì?-Tất cả những gì bạn cần biết về HTML.

HTML-la-viet-tat-cua-gi-nhung-thong-tin-ban-can-biet-ve-HTML

HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language. Đó là một trong những ngôn ngữ sử dụng để xây dựng các trang web và ứng dụng web. Nó giúp cho các nhà phát triển web có thể tạo ra các trang web đẹp và chức năng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm…

.